De New York Stock Exchange eist dat een besturen van alle beursgenoteerde ondernemingen “minstens eenmaal per jaar beslist zelfevaluatie uitvoeren om vast te stellen of de comités en haar commissies effectief functioneren. ” één Het doel van deze oefening ben ervoor erbij zorgen datgene besturen belanden bemand plus geleid bij gepaste manier; dat bestuurders, individueel en collectief, effectief zijn bij het nakomen van hun verplichtingen; plus dat daarginds betrouwbare processen zijn vanwege aan een basisvereisten erbij voldoen op gebieden zoals strategie, risicobeheer, financiële rapportage, prestatiemeting, compensatie en opvolgingsplanning. Onderzoeksgegevens suggereren dat, alhoewel veel directeuren tevreden zijn met het taak deze zij en hun medebestuursleden vervullen, het boardevaluaties plus de feest van de directiekamer langs Board Effect verschillende belangrijke dimensies bij kort schieten. Volgens beslist onderzoek met The Miles Group en het Rock Centre for Corporate Governance aan de Stanford University, beoordelen bestuurders hun board een 4 op een schaal betreffende 1 zelfs 5 in termen betreffende effectiviteit (waarbij 5 “extreem effectief” is en 1 “niet bij allemaal effectief “). Een overgrote meerderheid (89%) gelooft dat hun board over de vaardigheden en belevenis beschikt die nodig bestaan om toezicht te houden op hun handelsbedrijf.

boardroom

Helaas drukken respondenten tegelijk significante negatieve gevoelens uit. Bestuursevaluaties lijken niet effectief op individueel niveau. Alleen de helft (55%) betreffende de diensten die bestuursevaluaties uitvoeren, beoordeelt individuele bestuurders en slechts een derde (36%) zijn van mening dat hen bedrijf een prestaties betreffende individuele bestuurders zeer goed karaf beoordelen. Langduriger aandacht voordat individuele beoordeling is dezelfde noodzakelijke stap om het prestaties van de groep geaggregeerd bij waarborgen. Bestuurders hebben tevens slechts dezelfde bescheiden tevredenheid over een dynamiek van de directiekamer. Slechts tweederde (64%) met de bestuurders is ervan overtuigd datgene hun bestuur open bepaling voor nieuwe standpunten; echter de helft is ervan overtuigd dat hun bord de vaardigheden van alle bestuursleden benut; en minder dan een helft (46% procent) ben ervan overtuigd dat hun bord afwijkende meningen tolereert. Zesenveertig procent is betreffende mening datgene een percentage van een bestuurders een te uitgestrekte invloed heeft op beslissingen van een raad van bestuur (een dynamiek deze “een bestuur binnen dezelfde raad” wordt genoemd). Het typische directeur is betreffende mening dat ten minste één collegadirecteur uit hun bestuur dienen worden verwijderd omdat deze persoon niets effectief zijn. Dit bestaan verontrustende statistieken die suggereren dat dikwijls bedrijven genkele raadsevaluaties gebruiken om de bijdrage met hun leden te optimaliseren. Bestuursevaluaties instellen doorgaans bij een beoordeling van bestuursstructuren en -processen en belanden vaak verricht door de general counsel of externe juridisch adviseur. Het bevat een checklist met items die openbare bedrijven moeten nakijken plus de bijbehorende standaarden. U onderzoekt zoals of u bedrijf bestaan comités op de juiste manier bezit gestructureerd; ofwel het bedrijf voldoet betreffende de governance-vereisten van Sarbanes Oxley, Dodd Frank en andere statelijke en regulerende statuten; plus of het bedrijf zich houdt betreffende een reeks processen dat in overeenstemming zijn aan de zogenaamde beste praktijken die door bestuursorganen plus bepaalde groepen van aandeelhouders worden bepleit. Het moeilijkere maar eveneens meer waardevormende deel betreffende het evaluatieproces van een raad is om een bijdrage met individuele bestuurders en het interpersoonlijke en groepsdynamiek betreffende bestuursleden te beoordelen. Zoals de bovenstaande gegevens aangeven, wordt deze oefening heel vaak niet met een rigoureuze manier verricht en boven veel bureaus is dit helemaal weggelaten, zodat bestuurders kunnen doorgaan met de echte taak van ‘bestuurslid zijn’. Dit houding zijn een vergissing. Hoewel het moeilijker plus tijdrovender ben, biedt een beoordeling met individuele leden en interpersoonlijke dynamieken het grootste mogelijkheid tot verbetering door het rollen, het bijdrage plus de effectiviteit van elke bestuurslid erbij onderzoeken.